Oma polttoaineasiantuntija käyttöösi – tämä on Fuel Advice -palvelu

Monet kuljetusyritykset ovat huomanneet, että vaikka kuljettajakoulutus vaikuttaa polttoainetaloudellisuuteen merkittävästi, tulokset jäävät valitettavan usein hetkellisiksi. Polttoainesäästöjen ylläpitäminen kuukaudesta toiseen onnistuu vain, jos kuljettajat saavat jatkuvaa palautetta ja valmennusta. Se on puolestaan edellyttänyt mittavia investointeja – tähän asti. Fuel Advice on uusi tilauspalvelu, joka sisältää uusimman tietotaidon lisäksi polttoaineasiantuntijan palvelut. Sen avulla yrittäjät saavat edullisesti säännöllistä polttoainetalousneuvontaa haluamalleen ajoneuvomäärälle – mikä auttaa pysyvien polttoainesäästöjen luomisessa.

Jopa 5 prosentin säästöt

"Volvon tarjoama Dynafleetin ja polttoaineasiantuntijan yhdistelmä on täydellinen."
"Sen ansiosta pystymme keskittämään ponnistelumme niille osa-alueille, joilta saamme parhaat tulokset. Olemme huomanneet, että asettamalla yhden tiimimme jäsenen tähän tehtävään pystymme seuraamaan kuljettajien ajotapoja parhaiten ja saavutamme parhaat tulokset. Uskomme, että Fuel Advice auttaa meitä saavuttamaan entistä parempia tuloksia niin taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta."’

Gitle Sande on toimitusjohtaja norjalaisessa Magnus Nistad Transport -kuljetusyrityksessä, joka oli yksi ensimmäisistä Fuel Advice -asiakasyrityksistä.

NÄIN SE TOIMII
Kun kuljettajat ovat sisäistäneet tarvittavat taloudellisen ajotekniikat, säästöjen pysyvyys voidaan varmistaa parhaiten järjestelmällisellä seurannalla. Tässä kuvaan tulee mukaan Fuel Advice, joka antaa henkilökohtaisen analyysiraportin jokaisesta ajoneuvosta, jolle palvelu on tilattu. Jotta palvelu toimisi, yrittäjän on nimettävä polttoainemestari eli henkilö, joka käy läpi Fuel Advice -raportit ja antaa niistä palautetta kuljettajille. Mikäli tässä vaiheessa ilmenee ongelmia, tukea voidaan pyytää raportit kirjoittaneelta Volvon asiantuntijalta.

Fuel Advice -palvelu

MITÄ SE SISÄLTÄÄ?
Uusi palvelu koostuu kolmesta osasta: Polttoainetalousneuvonta, Polttoaineseurannan työkalut ja Polttoaineseurannan tuki. Edellytyksenä on luonnollisesti Dynafleetin Polttoaine ja ympäristö -palvelu, jonka kautta tarvittavat tiedot saadaan.

Jokainen tippa merkitsee

POLTTOAINETALOUSNEUVONTA – PYSYVIÄ POLTTOAINESÄÄSTÖJÄ
Palvelu perustuu yksittäisten kuljettajien suoritusten jatkuvaan analysointiin. Koska ajotekniikkaa, kuten nopeuden suhteuttamista, moottorin ja vaihteiston hyödyntämistä ja tyhjäkäyttöä, seurataan jatkuvasti, kuljettajalle voidaan määrittää vertailukohdat ja hänen edistymistään pystytään tarkkailemaan. Asiantuntija antaa yritykselle sähköisiä raportteja, joissa on palautetta ja neuvoja siitä, mihin kunkin kuljettajan pitäisi keskittyä. Palvelu tekee taloudellisen ajotavan taitojen kehittämisestä ja ylläpitämisestä järjestelmällistä, mikä auttaa yrittäjää turvaamaan saavutetut polttoainesäästöt. Mikäli polttoaineasiantuntija havaitsee kiireellisiä toimia vaativia ongelmia, hän voi lähettää polttoainemestarille hälytysviestin.

Fuel Advice -analyysi

Saat tiivistelmän koko kaluston ja ryhmän tiedoista sekä tietoja yksittäisten kuljettajien suoritustasoista. Kehityskelpoisten alueiden tunnistamisen lisäksi polttoaineasiantuntija vastaa mielellään kaikkiin polttoainesäästöjä koskeviin kysymyksiin.


POLTTOAINEMESTARIN TYÖKALUT JA TUKI
Polttoainemestarin ensisijaiset ohje- ja tukikanava ovat Polttoaineseurannan työkalut eli Fueld Advice Toolbox. Toolbox sisältää ohjeita siitä, miten kuljettajia voi motivoida ja miten työskennellä heidän kanssaan – sekä siitä, millaisia tavoitteita kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan. Toolbox sisältää myös mallipohjia ja työkaluja, jotka auttava selventämään tuloksia asianosaisille. Työkaluihin lisätään myös uusia tietoja polttoaineen säästämistä sitä mukaan, kun niitä kehitetään.

Jos polttoainemestari tarvitsee lisätukea, Fuel Advice -tuki antaa lisäselvityksiä ja vastaa kysymyksiin. Tässä tilanteessa on erityisen hyödyllistä puhua saman Volvon asiantuntijan kanssa, joka on tehnyt polttoainetaloudellisuusanalyysin ja antanut siihen liittyvä neuvoja.