Euro 4 / Euro 5

Päästömääräykset

Kaikkien 1. lokakuuta 2006 jälkeen rekisteröityjen ajoneuvojen on täytettävä Euro 4 -päästömääräykset. Euro 5 astui voimaan 1. lokakuuta 2009.

Uudet ajoneuvojen päästöjen vähentämistä koskevat Euro-päästömääräykset ovat haaste kaikille ajoneuvovalmistajille. Ero Euro 3- ja Euro 4 -päästömääräysten välillä on merkittävä. Typpioksidipäästöjen (NOx) on pudottava 5 g/kWh:sta 3,5 g/kWh:iin, mikä merkitsee 30 %:n muutosta. Partikkelipäästöjen (PM) on pudottava 0,1 g/kWh:sta 0,02 g/kWh:iin. Se vastaa 80 %:n alennusta.

Hallitusten tukitoimet
Useat Euroopan maat tukevat Euro 4- ja Euro 5 -päästömääräysten täyttävien ajoneuvojen käyttöönottoa erilaisin tukitoimin. Saadaksesi lisätietoa tiettyä maata koskevista tukitoimista ota yhteys maan viranomaisiin ja lainsäätäjiin. Saat lisätietoa myös omalta Volvo jälleenmyyjältäsi.

Polttoainetehokkuus
Volvon Euro 4- ja Euro 5 -moottoreiden tehokkaan palamisen ansiosta polttoainetehokkuus on parempi kuin kilpailevien vaihtoehtojen, mikä on luonnollisesti edullista niin ympäristölle kuin yrityksen taloudelle.

Vaikka katalysaattoripuhdistuksessa tarvitaan AdBlue-lisäainetta, kokonaiskäyttökustannukset eivät nykyisellä AdBluen hintatasolla nouse verrattuna Euro 3 -moottoriin.