I-See ietaupa degvielu

I-See ir apgādāta ar datu banku degvielas taupīšanai

Kopš tās sākotnējās ieviešanas I-See jau ir veikusi vēl vienu lēcienu uz priekšu degvielas ietaupīšanas jomā. Tā turpina izmantot ceļa topoloģiskos parametrus, lai optimizētu degvielas patēriņu, taču tagad tā saglabā un papildina vērtīgos datus, izmantojot savu datu apmaiņas tīklu. Un I-See datu bāzē jau drīz būs visa kravas automašīnai nepieciešamā informācija, jo to var izmantot un papildināt jebkura ar I-See aprīkota kravas automašīna.

Ietaupiet līdz pat 5%

NELIELAS NOGĀZES UN AUGSTI KALNI
I-See izmanto informāciju par ceļa kāpumu vai kritumu, lai izvēlētos visatbilstošāko kravas automašīnas ātrumu un pārnesumu un visefektīvāk izmantotu degvielu. Kad sistēma ir ieslēgta, ir iespējams izmantot transportlīdzekļa kinētisko enerģiju un ietaupīt pat līdz 5 procentiem degvielas. Vislielākais ietaupījums tiek panākts, braucot pa neliela slīpuma nogāzēm, taču I-See ietaupa degvielu, braucot pa jebkura slīpuma nogāzēm. Braucot pa tipisku kalnainu ceļu, tiek realizētas 6 stadijas.

Sākotnēji tiek palielināts ātrums, lai ceļa kāpumā varētu uzbraukt iespējami tālu, izmantojot augstāko iespējamo pārnesumu. Tuvojoties pakalna virsotnei, sistēma cenšas izvairīties no zemāka pārnesuma ieslēgšanas – virsotnes pārvarēšanai tiek izmantota kinētiskā enerģija. Tiklīdz tiek sasniegta virsotne, paredzot turpmāko braucienu lejup, tiek nedaudz samazināts ātrums. Tad automašīna uzsāk braucienu lejup pa nogāzi ar ieslēgtu neitrālo pārnesumu. Pēc tam sistēma sāk izmantot dzinēja bremzi, lai ierobežotu ātrumu. Tuvojoties nogāzes apakšdaļai, atkal tiek ieslēgts neitrālais pārnesums, lai palielinātu ātrumu nākamā ceļa kāpuma pārvarēšanai.

DATU BANKA
Lai apgādātu transportlīdzekli ar informāciju par turpmākajiem pakalniem, I-See izmanto GPRS 3G tehnoloģiju, lai lejupielādētu nepieciešamo informāciju par tuvākajiem pakalniem izvēlētajā brauciena maršrutā. Ja kravas automašīna tuvojas pakalnam, kura dati vēl nav ievadīti datu bāzē, sistēma nepieciešamo informāciju ierakstīs un saglabās savā atmiņā. Šī informācija pēc tam automātiski tiek augšupielādēta I-See datu bāzē, lai tā būtu pieejama nākamajam I-See lietotājam. Šādā veidā ir iespējams panākt maksimālu degvielas ekonomiju katrai kravas automašīnai, jau pirmoreiz veicot reisu attiecīgajā reģionā.

Svarīgs ir katrs piliens

SAGLABĀ DATUS PAR 3500 VISPRIORITĀRĀKAJIEM PAKALNIEM
Pat bez aktivizētas SIM kartes I-See līdzīgā veidā spēj ietaupīt degvielu, pārvarot pakalnus, kuru dati ir saglabāti sistēmas darba atmiņā. Tā kā atmiņā tiek saglabāti dati par 3500 visprioritārākajiem pakalniem atbilstoši degvielas ekonomijai un braucienu biežumam, tad, veicot regulārus reisus, lielākajai daļai kravas automašīnu būs iespējams sasniegt maksimālu degvielas ietaupījumu, tiklīdz tiks veikts katrs attiecīgais reiss.

RUNĀJOŠĀS TEHNOLOĢIJAS
I-See spēj optimizēt degvielas patēriņu, darbojoties roku rokā gan ar I-Shift pārnesumkārbu, gan ar dzinēju. Kravas automašīnas komunikācijas platforma, Telematic Gateway, ir atbildīga par ceļa topogrāfisko parametru apmaiņu starp kravas automašīnu un I-See datu bāzi. Anderss Ēriksons (Anders Eriksson), I-See izstrādātājs Volvo Trucks, paskaidro: “Tā kā sistēmas rīcībā ir informācija par turpmākajiem ceļa kāpumiem un kritumiem, tā spēj dot nepieciešamās komandas dzinējam un I-Shift pārnesumkārbai, lai visefektīvāk izmantotu transportlīdzekļa kinētisko enerģiju. Šādi I-See imitē laba autovadītāja braukšanas stilu. Bet pat visprasmīgākais autovadītājs nespēj to nodrošināt visā darba maiņas laikā līdz tās beigām.”

KAD TIEK IZVEIDOTA DATU BANKA
I-See ir pieejama kopā ar Euro 5 un Euro 6 transmisijām, un visiem transportlīdzekļiem, kuri tiks pasūtīti kopā ar I-See, tiks nodrošināta I-See datu bāzes paplašinātā funkcionalitāte, kas nozīmē, ka Volvo klientiem drīzumā tiks nodrošināta iespēja panākt iepriekš nepieredzētu degvielas ietaupījumu. Vai, kā saka Anderss Ēriksons: “Galvenajiem maršrutiem dati varētu tikt uzkrāti jau dažu nedēļu vai dienu laikā pēc sistēmas izmantošanas uzsākšanas. Tādējādi katra ar I-See aprīkotā kravas automašīna nekavējoties spēj ietaupīt degvielu.”