Sadarbiba ar tehniskām skolām

Jauno speciālistu sagatavošana

Volvo Trucks iegulda ievērojamus līdzekļus, lai paaugstinātu savu darbinieku tehniskās zināšanas un prasmes. Kā piemēru tam varam minēt konkursu un mācību programmu mūsu mehāniķiem un servisu darbiniekiem - ‘’VISTA”.

Mūsu pieeja Latvijā – kravas automašīnu servisa darbinieku sākotnējo mācību programmu precīza pielāgošanas nākotnes darba devēju vajadzībām. 
Tāpēc mūsu pārstāvis aktīvi iesaistās IZM darba grupā, kas lemj par automehāniķa profesijas standarta pilnveidošanu. 

Nākamais solis - sadarbība ar  profesionālajām skolām. Mūsu partneri nākotnes tehnisko speciālistu sagatavošanā ir - Rīgas Tehniskā koledža un Priekuļu Tehnikums, kā arī Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola, kas jāuzteic par neatlaidību strādājot pie ES finansējuma piesaistes skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai un jaunu mācību programmu izstrādei.

Sadarbību veidojam gan praktisku, piedāvājot audzēkņiem prakses vietas mūsu uzņēmumā (ieskatieties arī Prakse.lv), gan materiālu - mācību ''darba ''materiāls un tehniskā literatūra.
Tā mācību tehniskā nodrošinājuma vajadzībām tika iegādāti vairāki treniņu komplekti darbam ar kravas automašīnu elektriskajām shēmām, kas ir adaptētas Volvo elektroapgādes shēmas, kas topošajiem speciālistiem dod iespēju pašiem būvēt automašīnas elektrisko ķēdi, konstatēt bojājumus un meklēt to novēršanas iespējas.

Tomēr lielākais no tiem ir kravas automašīnas dzinējs, kuru tagad ir iespēja izjaukt un pētīt Kuldīgs skolas audzēkņiem.

Kravas automašīna ir darba rīks un tās vērtība ir atrodoties kustībā, un mehāniķa kvalifikācija ir neatsverama tā nodrošināšanai.

Ieguvēji būsim visi – audzēkņi un mēs kā darba devējs, kā arī pārvadājumu biznesā strādājošie.