tachograph

Arī to Jūs varat izdarīt pie mums!

Tahogrāfs ir automobiļa tehnisko datu uzskaites līdzeklis, kas ir paredzēts kustības ātruma, transportlīdzekļa nobraukuma, vadītāja darba un atpūtas laika periodu reģistrācijai automātiskā režīmā.

Digitālie tahogrāfi ir obligāta prasība jaunajiem automobiļiem no 2006.gada 1.maija.
Jaunie transportlīdzekļi kravu un pasažieru pārvadāšanai, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 2006.gada 1.maija, ir jāaprīko ar digitāliem tahogrāfiem, atbilstoši prasībai (EK) 561/2006 (2006.gada 15.martā).

Periodiskā pārbaude tahogrāfam ir jāveic ne retāk kā vienu reizi 2 gados, kā arī pie riteņu un citu transmisijas elementu maiņas.

Visi Volvo Truck Latvia servisa centri ir sertificēti iepriekš minēto darbu veikšanai visām automobiļu un autobusu markām, kas ir aprīkotas ar tahogrāfiem.
Pie mums tas tiks pārbaudīts, noplombēts un atbilstības gadījumā tam tiks uzlīmēta atbilstoša uzlīme un izsniegts sertifikāts.

PIEDĀVĀJUMS*
Analogā tahogrāfa kalibrācija un ātruma ierobežotāja pārbaude EUR 113.19
Digitālā tahogrāfa kalibrācija un ātruma ierobež.otāja pārbaude EUR 108.77


*Cena norādīta ar PVN 21%