C95 kategorija

Drošība pirmā vietā!

Ir atlikuši vien pāris gadi līdz brīdim, kad stāsies spēkā stingrs dalījums starp profesionāliem šoferiem, kuri nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumiem, un vienkāršiem autovadītājiem, kuri pārvadā mantas tikai savām vajadzībām. Proti, no 2013. gada 10. septembra D1, D1E, D, DE un no 2014. gada 10. septembra C1, C1E, C, CE transportlīdzekļu vadītājiem, kuri strādā ES valstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komercpārvadājumus, ir jābūt profesionālajai kategorijai (kods 95).

Sertifikāta iegūšanai laika nav tik daudz, kā varētu šķist. Kaut vai tāpēc, ka ieplānot brīvu nedēļu, lai noklausītos apmācību, darbā aizņemtam šoferim nemaz nav tik viegli.

Drošas Braukšanas Skola (DBS) sadarbībā ar Volvo Truck piedāvā apmācības profesionāliem autovadītājiem kvalifikācijas paaugstināšanai - 95. kods.
Piecu dienu laikā tiek atkārtotas un nostiprinātas iegūtās zināšanas, kā arī apgūtas papildus zināšanas sekojošās tēmās:

 • Ekonomiska un racionāla braukšana, ievērojot drošības noteikumus;
 • Transportlīdzekļa transmisija un tās pareiza izmantošana;
 • Drošības ierīču tehniskie parametri un to vadības pārzināšana;
 • Degvielas patēriņa optimizēšana;
 • Pareiza kravas novietošana transportlīdzeklī;
 • Pasažieru komforta un drošības nodrošināšana;
 • Normatīvie akti par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku, kravas vai pasažieru pārvadāšanu;
 • Kravu pārvadājumi (licences un citi pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti, tai skaitā preču pavaddokumenti un robežu šķērsošanas kārtība);
 • Ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamība, bīstamu situāciju prognozēšana, vadītāja rīcība ceļu satiksmes negadījumā;
 • Noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršana;
 • Ergonomikas principi;
 • Vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekme uz ceļu satiksmes drošību;
 • Avārijas situāciju novērtēšana (palīdzība cietušajiem un pirmās palīdzības sniegšana, personu evakuācija, reakcija agresijas gadījumā, negadījuma protokola sagatavošanas pamatprincipi);
 • Pozitīva komersanta tēla veidošana, kravas vai pasažieru pārvadājumu ekonomiskie apstākļi, tirgus organizācija.
Apmācību kursā īpaša vērība veltīta ceļu satiksmes drošībai un bīstamu situāciju prognozēšanai un novēršanai.

Pēc pilna apmācību kursa noklausīšanās DBS izsniedz sertifikātu, kurš derīgs piecus gadus un elektroniski informē CSDD, ka to, ka persona ir noklausījusies apmācību kursu. Jums atliek vien doties uz CSDD un apmainīt vadītāja apliecību.

Apmācību grupā ir 15 līdz 30 cilvēki un vienošanās par apmācību laiku notiek pēc grupas nokomplektēšanas.
Volvo Truck Latvia klientiem tiek piemērota pazemināta apmācību cena.