Risinājumi sekmīgākai uzņēmējdarbībai

Risinājumi sekmīgākai uzņēmējdarbībai

Dynafleet sistēmas mērķis ir sniegt jums pareizu un jaunu informāciju tieši tad, kad jums tas vajadzīgs. Tādējādi šī sistēma palīdz jums atrisināt vairākas tālāk norādītās problēmas.


Degvielas izmaksu kontrole

Degvielas izmaksu kontrole: degvielas ekonomijas pārskati sniedz jums visu vajadzīgo informāciju par pašreizējo degvielas patēriņu un tendencēm. Tāpēc ir vieglāk panākt izmaiņas autovadītāju braukšanas stilā, lai taupītu degvielu, un pārraudzīt progresu laika gaitā.
Augstāka autovadītāju produktivitāte

Augstāka autovadītāju produktivitāte: sistēma reģistrē un rāda visas autovadītāju aktivitātes. Cik daudz laika palicis līdz obligātajam atpūtas pārtraukumam? Vai autovadītājs var uzņemties jaunu uzdevumu savā darba maiņā? Sistēma to visu aprēķina un uzskatāmi jums parāda, tāpēc varat optimāli izmantot ik minūti.
Pieejamības noteikšana

Pieejamības noteikšana:
Dynafleet sistēma var norādīt visus transportlīdzekļus, kas vislabāk piemēroti jauna uzdevuma veikšanai. Lai jūs varētu pieņemt vispareizāko lēmumu, sistēma ņem vērā visus šos faktorus: ģeogrāfisko atrašanās vietu, atlikušo darba laiku un ātruma ierobežojumus.

Transportlīdzekļu un autovadītāju pārraudzība

Transportlīdzekļu un autovadītāju pārraudzība:
sistēmas pārskatos ir norādīti precīzi dati par transportlīdzekļu izmantošanu. Cik bieži autovadītājs izmanto bremzes? Vai arī izmanto brīvgaitas režīmu? Salīdzinot, kā divi autovadītāji izmanto vienu un to pašu kravas automašīnu, dažreiz ir redzama liela atšķirība. Dynafleet sistēma palīdz jums atrisināt šos jautājumus, kas savukārt samazina transportlīdzekļa nolietojumu un uzlabo autovadītāja braukšanas stilu.

Atbilstība normatīvo aktu prasībām par autovadīšanas ilgumu

Atbilstība normatīvo aktu prasībām par autovadīšanas ilgumu:
autovadīšanas ilguma noteikšana var būt sarežģīts uzdevums. Taču ar Dynafleet tas ir vienkārši. Autoparka vadības sistēma palīdz jums pārraudzīt visas autovadītāju aktivitātes – gan notikušās, gan pašlaik notiekošas. Ja autovadītājs ir tuvu atļautā darba laika limita pārsniegšanai, gan uz biroju, gan uz kravas automašīnu tiek nosūtīts brīdinājums.

Mazāk darba birojā

Mazāk darba birfleet sistēma automātiski veic daudz darbu, kas kādreiz bija jādara manuāli, piemēram, tahogrāfa datu lejupielādi un daudzu transportlīdzekļa parametru analīzi. Tādējādi jāveic daudz mazāk administratīvo darbu un atbrīvojas laiks citu uzdevumu izpildei.

Uzskatāma ietekme uz vidi

Uzskatāma ietekme uz vidi:
Pārskatos par ietekmi uz apkārtējo vidi redzami detalizēti dati par jūsu autoparka radīto CO2 izmešu daudzumu. Ja jūsu klienti vēlas, viņi var automātiski saņemt šos pārskatus. Šādi jūs varat laicīgi gūt datus un rīkoties, un netērēt laiku informācijas analīzei.