Triukšmo mažinimas

Transporto priemonės ne tik išmeta klimatą keičiančias ir sveikatai kenkiančias medžiagas, bet ir kitaip kenkia aplinkai. Labiau pastebimas, ypač miestuose, yra kenksmingas triukšmo poveikis. Kenksmingo triukšmo galima iš dalies išvengti planuojant eismą ir miestų infrastruktūrą. Kadangi komercinis transportas daugeliu atžvilgiu yra ekonomikos variklis, reikia kurti tylesnius sunkvežimius.
Kiek įmanoma „nutildyti“ sunkvežimį?
Hibridinis sunkvežimis taip pat yra labai tylus.

Tačiau reikia pridurti, kad sunkvežimiui važiuojant didesniu kaip 50 km/h greičiu daugiau triukšmo skleidžia ne jėgos agregatai, o padangos. Todėl, siekiant efektyviai įveikti triukšmą, būtina skirti dėmesio visam sunkvežimiui: vilkikui, antstatui, priekabai ir padangoms.