LKS - Pagalba vairuotojui neišvažiuoti iš savo eismo juostos

Išlikimas reikiamoje kelio juostoje

Jau sukurta automatizuota sistema, padedanti jums kontroliuoti sunkvežimio padėtį kelyje. Jei per daug priartėjate prie kelkraščio arba kelio vidurio linijos, jus apie tai įspėja garsinis signalas. Pagalba vairuotojui neišvažiuoti iš savo kelio juostos (LKS) padės jums nesuklysti, jeigu kas nors trumpam atitrauks jūsų dėmesį.

LKS yra vairuotojo pagalbinė sistema, perspėjanti, jeigu sunkvežimis netyčia pradeda krypti iš savo kelio juostos. Ši sistema naudingiausia gabenant krovinius tolimaisiais reisais, kai sunkvežimis važiuoja greitkeliais pastoviu vidutiniu važiavimo greičiu ir eismo sąlygos nesikeičia.


 

Svarbiausi LKS komponentai yra vaizdo kamera, procesorius ir kontrolės įrenginys. Kamera nepaliaujamai filmuoja kelio linijas. Jos perduodamus duomenis apdoroja kontrolės įrenginys, kuris yra sujungtas, pvz., su spidometru, stabdžių signalu ir posūkio signalu. Jeigu sutampa keli parametrai, rodantys, kad sunkvežimis, vairuotojui nežinant, krypsta nuo kurso, kontrolės įrenginys įjungia perspėjimo signalą.

LKS lengvai įjungiama ir išjungiama paspaudus prietaisų skyde esantį mygtuką.