Voorkom ongevallen

Risico's verminderen

Het beste ongeval is uiteraard het ongeval dat zich nooit heeft voorgedaan.

Daarom doen we al het mogelijke om in onze trucks de chauffeur in de beste positie te plaatsen om ongevallen te voorkomen en potentieel gevaarlijke situaties te vermijden.

Hierbij vormt het welzijn van de chauffeur het uitgangspunt, niet alleen in noodsituaties maar op elk moment dat hij zich in de truck bevindt.

Bij Volvo verrichten we voortdurend onderzoek om ons inzicht in elk van deze factoren te verdiepen, zodat we trucks kunnen blijven bouwen die u een zo groot mogelijke veiligheid bieden. 

Uit onderzoek blijkt dat:

  • Menselijke fouten een rol spelen bij circa 90% van alle verkeersongevallen.
  • De verkeersomstandigheden zijn een factor bij 30% van de ongevallen en bij 10% spelen technische defecten een rol.
  • In werkelijkheid zijn ongevallen meestal het gevolg van een combinatie van factoren.

Lees in dit hoofdstuk alles over een aantal voorzieningen die speciaal zijn ontwikkeld om ongevallen te voorkomen.