Euro 4/Euro 5

Nieuwe initiatieven voor emissies

Alle voertuigen die vanaf 1 oktober 2006 worden geregistreerd, moeten voldoen aan de Euro 4-wetgeving. Euro 5 wordt op 1 oktober 2009 van kracht.

De nieuwe Euronormen voor uitlaatgasreductie stellen strenge eisen aan alle voertuigfabrikanten. Tussen de emissievereisten voor een Euro 3- en Euro 4-motor bestaan aanzienlijke verschillen. De uitstoot van stikstoffen (NOx) moet worden teruggebracht van 5 tot 3,5 g/kWh, een verlaging van 30%. De deeltjesuitstoot (PM) moet worden teruggebracht van 0,1 tot 0,02 g/kWh. Dit komt overeen met een verlaging van maar liefst 80%.

Stimulering vanuit de overheden
In verschillende Europese landen wordt het voldoen aan de Euro 4/5-normen nu al gestimuleerd door initiatieven als lagere wegenbelasting (bijvoorbeeld 10 i.p.v. 12 cent/km in Duitsland) of gunstigere afschrijvingspercentages voor Euro 4/5-voertuigen (zoals in Nederland). Ook in andere Europese landen worden binnenkort stimuleringsmaatregelen verwacht voor het gebruik van deze technologie. Raadpleeg de betreffende autoriteiten in uw land voor meer informatie. Voor meer informatie hierover kunt u zich ook wenden tot uw truckdealer.

Gunstig verbruik
Door hun efficiënte verbranding zorgen de Euro 4/5-motoren van Volvo voor de zuinigste oplossing onder de concurrerende technologieën, wat op zichzelf al financiële en milieuvoordelen biedt. Hoewel er voor het katalytische reductieproces een additief nodig is in de vorm van de vloeistof AdBlue, zullen de algemene bedrijfskosten volgens de huidige schattingen van de prijs voor AdBlue niet stijgen in vergelijking met de huidige Euro 3-motoren.

Voordelen van Volvo SCR-technologie

  • SCR is de toekomst en hiermee stelt u uw investering veilig. Dit omdat deze technologie ook mogelijkheden biedt voor Euro 5 en verder.
  • SCR werkt in heel Europa en is aanzienlijk minder gevoelig voor slechte dieselkwaliteit dan concurrerende technologieën.
  • Het SCR-systeem vergt slechts minimaal onderhoud en gaat onder normale omstandigheden de volledige levensduur van een truck mee.
  • SCR-technologie heeft geen invloed op de onderhouds- en olieverversingsintervallen van het voertuig waar deze technologie is ingebouwd.
  • SCR is geschikt voor hoge motorvermogens. Zo is het niet nodig om het smeer- of koelsysteem van de motor aan te passen, wat wel het geval kan zijn bij andere technologieën.
  • SCR garandeert de zuinigste oplossing bij de beschikbare technieken voor Euro 4 en 5.