Volvo FM MethaneDiesel

Emissies voortdurend verminderen

De afgelopen 20 jaar is Volvo Trucks erin geslaagd de emissie van stikstofoxiden en roetdeeltjes van nieuwe trucks met respectievelijk 75 en 85 procent te verminderen. Maar we zijn er nog niet. De Volvo FM MethaneDiesel is een van onze belangrijkste antwoorden op de opwarming van de aarde. Deze truck maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot sterk te verlagen.


Belangrijke verlaging van CO2-uitstoot

Belangrijke verlaging van CO2-uitstoot

De Volvo FM MethaneDiesel kan op gas of diesel rijden en vormt een echte doorbraak bij het verlagen van de CO2-uitstoot. In vergelijking met een conventionele dieselmotor kan de truck de CO2-emissies tot 70% verlagen, als biogas wordt toegepast en tot 10% bij het rijden op aardgas.

Getest op uitstoot

Getest op uitstoot

De uitstootnormen voor trucks bepalen de toegestane limiet van uitlaatgasemissies voor nieuwe trucks die in de EU-lidstaten worden verkocht. De Euro 5-norm bepaalt dat de dieselmotor van een truck maximaal 2,0 stikstofoxide (NOX) per kWh en 0,02 gram deeltjes (PM) per kWh mag uitstoten. De dieselmotor in de Volvo FM MethaneDiesel voldoet aan deze normen.