Alternativt drivstoff

Oljen vil ikke bli erstattet av én enkelt energikilde. Det vi i stedet ser, er at det utvikles et bredt spekter av alternative drivstoff og fremdriftssystemer som utmerker seg på ulike bruksområder. Volvo deltar aktivt i denne utviklingsprosessen og har valgt å fokusere primært på de alternativene som oppfyller de strengeste standardene i forhold til både høy energieffektivitet og lav miljøpåvirkning – helt fra utvinning av råmateriale til forbruk – et perspektiv som kalles brønn-til-hjul-tilnærmingen.
Fremtidens drivstoff
Volvo Trucks er den første lastebilprodusenten som utfører omfattende, kundebaserte felttester med Bio-DME-drivstoff.  Og vi er også den første produsenten som lanserer en dieselmotor som kjører på kombinasjonen metangass og diesel, der diesel sørger for tenningen.