Alternativt drivstoff

Oljen vil ikke bli erstattet av én enkelt energikilde. Det vi i stedet ser, er at det utvikles et bredt spekter av alternative drivstoff og fremdriftssystemer som utmerker seg på ulike bruksområder. Volvo deltar aktivt i denne utviklingsprosessen og har valgt å fokusere primært på de alternativene som oppfyller de strengeste standardene i forhold til både høy energieffektivitet og lav miljøpåvirkning – helt fra utvinning av råmateriale til forbruk – et perspektiv som kalles brønn-til-hjul-tilnærmingen.

Fremtidens drivstoff

I 2007 presenterte Volvo Trucks lastebiler som kan kjøres på biodiesel, biogass, biogass + biodiesel, DME, etanol / metanol, syntetisk diesel, samt hydrogen gass + biogass. Dette ble gjort for å vise at vi kan bygge slike lastebiler og at det er et behov for å koordinere en overgang til alternative drivstoff.

Volvo Trucks er også den første lastebilprodusenten til å gjennomføre helhetlige kundebaserte undersøkelser som involverer Bio-DME drivstoff. Vi er også første lastebilprodusent som presenterer en diesel motor som går på metangass med litt diesel for tenningen.

Disse MetaneDiesel-lastebilene blir introdusert marked etter marked over hele verden. Metan vil bli det dominerende alternativet til diesel.