Volvos miljøengasjement

Vårt miljøengasjement

Vi tar bærekraft på alvor

Det er nok av grunner til å ta bærekraftig utvikling på alvor. Klimasystemet på Jorden er ute av balanse, ressursene er begrenset og vi menneskene vil fortsetter å slippe ut miljøskadelige stoffer.

En del av løsningen

Vi ser at Volvo er en del av miljøproblemene, men vi tror også at vi er en del av løsningen. Vårt mål er å møte økte transportbehov, skape lønnsom forretning for våre kunder og samtidig redusere utslipp av klimagasser og skadelige stoffer.

Vår historie om miljø

På FNs første miljøkonferanse i 1972 gjorde vi en klar uttalelse: vi innrømmet at Volvo er en del av problemet - men også en del av løsningen. Siden tidlig 1990-tallet har miljø vært en av våre kjerneverdier.

Vi vet også at løsningen må være samarbeid mellom transportbransjen, politikere og samfunnet som helhet. Med ny teknologi, politisk vilje og en felles vilje til å løse de problemene vi står overfor, mener vi at disse utfordringene bare vil styrke oss.