Miljø

Vårt miljøengasjement

Vi ser på miljøproblemene vi står overfor i dag, som en utfordring, ikke som et problem. Og da snakker vi ikke bare om lastebiler. Vi var for eksempel de første til å ta i bruk en CO2-nøytral fabrikk. Men vi hviler ikke på laurbærene. Vi vet at dere forventer at vi skal levere løsninger. Det er kanskje den mest utfordrende jobben vi noensinne har tatt på oss, men vi er fast bestemt på å lede an på veien mot en bærekraftig og miljøvennlig transportsektor.