Følg med på lønnsomheten med en Dynafleet-app

Transportfirmaer som bruker Dynafleet Drivstoff og miljø, har allerede full oversikt over effektiviteten til bilparken, drivstoffet og sjåførene. Det innebærer at kjøremønstre kan overvåkes og følges opp, noe som kan redusere drivstofforbruket og utslippet av karbondioksid med opptil 5 prosent. Med den nye appen kan flåteledere få tilgang til denne informasjonen døgnet rundt, uansett hvor de er – og dermed følge med på lønnsomheten.

Spar opptil 7 %

«Den nye Dynafleet-appen lar meg holde øye med drivstoffeffektiviteten uansett hvor jeg er. Snart kommer sjåførene mine til å bruke appen til å motivere hverandre, og den kommer til å være til stor hjelp for å få alle til å jobbe mot samme mål.»
Richard Pinel, regnskaps- og forsikringsekspert hos Société Armoricaine de Canalisations i Frankrike


Sjekk status

SJEKK STATUS
Ved å installere Dynafleet-appen på iOS eller Androidn kan transportfirmaet sjekke drivstofforbruk, kjørestil og miljøpåvirkning for hele bilparken og for individuelle biler. De nye resultatene for drivstoffeffektivitet gjør det lettere å måle forbedringer eller reduksjoner i drivstoffeffektiviteten. Sjåførene kan rangeres på bakgrunn av deres Fuel Efficiency Score. Såførene kan også få oversikt over egen score og sammenlikne seg med andre sjåfører. 

SE HELE BILDET MED DYNAFLEET
Operatøren har oppdaterte data om hvor bilene befinner seg, last, drivstoffnivå, utslippsrapporter og drivstofforbruk, og kan dermed håndtere uventede problemer, oppnå maksimal produktivitet og ta mange avgjørelser som sparer drivstoff. På slutten av arbeidsdagen gir Dynafleet-rapportene full oversikt over resultatene for hver bil og hver sjåfør.


Den beste ruten med Dynafleet

FINNER DE BESTE KJØREMØNSTRENE
Selv med erfarne sjåfører, og selv om Dynafleet kan peke ut områder der det kan spares drivstoff, må selve sjåføradferden endres før man kan spare drivstoff. Det er derfor sjåføropplæring så viktig, men de beste kjøremønstrene må repeteres hver dag for å opprettholde innsparingene og øke lønnsomheten. Dette blir mye lettere når du kan se drivstoffeffektivitetsresultatene på telefonen – både for transportfirmaet og sjåføren.

GJETT HVILKEN SJÅFØROPPLÆRING SOM LEDER AN?
Volvo Sjåføropplæring gir størst utbytte når den brukes som en del av en langsiktig strategi, der man bygger på og forbedrer dataene som vises i de ulike Dynafleet-rapportene. Programmet bruker de mest drivstoffeffektive kjøremønstrene i et system som omfatter analyse, evaluering og nye sjåførmål. De langsiktige innsparingene kommer fremfor alt gjennom denne systematiske tilnærmingen som sørger for at de mest effektive kjøremønstrene blir gjennomført for hele bilparken.

Drivstoffeffektivitet og lønnsomhet

EN GOD SIRKEL AV DRIVSTOFFEFFEKTIVITET OG LØNNSOMHET
Erfaring tilsier at når vi reduserer drivstofforbruket, reduserer vi også slitasjen, både på bilen og sjåføren. Dette fører både til lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader og til et bedre arbeidsmiljø. Sjåførene opplever mindre stress og blir mer produktive. Det blir tatt færre sjanser, noe som er bra for både omdømmet og lønnsomheten til transportfirmaet.

I et enda lengre perspektiv blir flere transportoppgaver utført på en mer effektiv måte, slik at det dyrebare drivstoffet blir utnyttet maksimalt.

DYNAFLEET-APPEN
Dynafleet-kunder kan laste ned appen fra AppStore og Google Play. For å komme i gang skriver du inn den eksisterende bruker-ID-en og passordet ditt.

Dynafleet-appen

SJÅFØROPPLÆRING
Volvo Sjåføropplæring tilbyr et stort utvalg kurs, tilpasset de individuelle kravene til operatørene og sjåførene. I tillegg til drivstoffeffektivitet og miljøpåvirkning omfatter dette også helse, sikkerhet, lovgivning og risikobevissthet. Dette er avanserte kurs som kan føre frem til kompetansebeviset for yrkessjåfører som EU krever.

DYNAFLEET: EN VERKTØYKASSE
Volvos Telematics Gateway, lansert i 2004, har utviklet seg til en programserie som gir operatøren en oppdatert oversikt over viktig informasjon som for eksempel hvor bilene befinner seg. Det har også et eget kommunikasjonssystem, og til sammen gjør dette Dynafleet til et ideelt arbeidsverktøy. Flåtelederen har enkelt tilgang til nettjenesten via datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

melding