Lengre og tyngre oppgaver for gass – med Volvo FM MethaneDiesel

Kan en dieselmotor være det nyeste innen metangassteknologi? Ja, og i sommer stiller de første serieproduserte FM MethaneDiesel-lastebilene på arbeid for transportselskapene i tre markeder. De nye Volvolastebilene kommer til å være unike fra dag én, siden de bruker gass som drivstoff under langtransport, noe som åpner for bedre drivstofføkonomi og lavere CO2-utslipp på landeveien.

VI FÅR STØRRE UTBYTTE AV GASSEN VED Å BRUKE DEN I EN DIESELMOTOR
Den svært vellykkede Euro 5-dieselteknologien vår ligger langt foran vanlige gassmotorer når det gjelder effektivitet og kjørbarhet. Men sammenlignet med diesel kan kunstig biogass redusere CO2-utslippene med opptil 70 prosent. Så hvordan kan vi dra nytte av begge deler?
Vi begynner med en liten mengde diesel som skal antenne metangassen. Dette gjør at vi får fullt utbytte av dieselmotoren, og at vi kan spare opptil 25 % gass sammenlignet med vanlige gasslastebiler med gnisttenning. Deretter sprøytes så mye metan som mulig inn i sylindrene, samtidig som du får like jevn ytelse som du forventer av en dieselmotor.diagram Beregnet rekkevidde for ulike gasslastebiler. 

“FM MethaneDiesel kombinerer fordelene ved gass og effektiviteten til en dieselmotor, og den er derfor 30 til 40 prosent mer effektiv enn den vanlige Otto-gassmotoren. I tillegg har den samme effekt som en dieselmotor og kan kjøre på diesel når gass ikke er tilgjengelig.’’

Lars Mårtensson, miljøsjef hos Volvo Trucks
Volvo FM Hver dråpe teller 

GASSENS INNTOG I LANGTRANSPORTEN HAR BARE SÅ VIDT BEGYNT
Hittil har det vært utenkelig at lastebiler som kjører på gass, skal kunne kjøre lange avstander. Men siden metan-diesel-teknologien vår er så effektiv, økes rekkevidden til 500 km, og vi kommer gradvis til å øke den til 800 km. I tillegg til dette vet du at du alltid kan kjøre i ren dieselmodus hvis du midlertidig ikke har tilgang på gass.


METAN: ET LETT TILGJENGELIG OG FORNYBART ALTERNATIV
I mange land er gass allerede tilgjengelig i komprimert- eller flytende form, hvor infrastruktur for distribusjon av gass er etablert og i vekst. Når FM MethaneDiesel kjøres på metangass fremstilt av biologisk avfall, reduseres CO2-utslippene med opptil 70 prosent sammenlignet med diesel. Dette forklarer hvorfor produksjon av biogass stadig øker. Ved bruk av fossil metangass reduseres CO2-utslippene med opptil 10 prosent.