Our philosphy

Hver dråpe teller

Én prosent her, én prosent der ... til sammen utgjør dette betraktelige innsparinger. Dette er tankegangen vår. Vi arbeider hele tiden med å få lastebilene til å gå lenger på mindre drivstoff, noe som også gir mindre miljøpåvirkning. Det er en jordnær fremgangsmåte som har gjort at vi er ledende på dette feltet. Med vår 13-liters dieselmotor og den nyeste I-Shift-girkassen har vi allerede den mest effektive drivlinjen i bransjen. Likevel er dette bare starten.

Litt etter litt jobber vi oss bort fra vanlige drivstoff. Vi reduserer drivstofforbruket med én prosent i året – det høres kanskje ikke mye ut, men det er et realistisk mål vi kan fortsette å jobbe mot, år etter år. Tilgjengelige ressurser settes inn på å forbedre drivstofføkonomien i diesellastebilene eller utvikle alternative drivstoffløsninger.

Graph 1 % bedre drivstofføkonomi hvert år.

Hver dråpe teller

Og vi begynner å høste frukter av filosofien vår. Drivstofforbruket og CO2-utslippene fra Volvo har blitt redusert med hele 20 prosent i løpet av de siste 20 årene. Og effektive, nye lastebiler som går på alternative drivstoff kommer til å dukke opp på veiene om ikke så altfor lenge.

Dessuten har vi bevist at miljøinteresser og interessene til transportfirmaene kan gå hånd i hånd. Ta for eksempel drivstoffkostnader. Hvis de utgjør en tredjedel av kostnadsgrunnlaget ditt, vil selv en minimal reduksjon i forbruket merkes godt på økonomien.

Driftskostnadene begynner også å krympe når vi kjører lastebilene på en måte som gir mindre miljøpåvirkning. Og én ting til. Den radikale reduksjonen i utslipp av karbondioksid, nitrogenoksid og partikler fra dieselmotorene våre har blitt et enormt konkurransefortrinn. Ikke bare for Volvo, men for transportfirmaene som kjører lastebilene og for kundene som får fraktet varene sine i dem.

I løpet av de neste 10 årene satser vi på å redusere drivstofforbruket med ytterligere 10 prosent. Ofte skjer dette ved hjelp av mikroskopiske forbedringer i effektiviteten, og av og til skjer det via nyvinninger, som metan-diesel-teknologien eller kanskje DME. Vi kommer til å fortsette dette arbeidet så lenge som nødvendig for å oppnå bærekraftige utslippsnivåer, karbonnøytral transport og uavhengighet fra fossile brennstoff.

Selv da vil hver dråpe telle.