Volvo Trucks Brand Stories 2014

Å gjøre en forskjell – MAKING THE DIFFERENCE

Om prosjektet
Hvert år presenterer Volvo Trucks et tema som fortjener ekstra oppmerksomhet og fokus gjennom hele året. Temaet tar opp spørsmål som vi mener er viktige, ikke bare for Volvo Trucks, men også for våre kunder og samfunnet for øvrig. Temaet for 2014 er MAKING THE DIFFERENCE, og det er visualisert i tolv bilder og historier, en for hver måned. På www.volvotrucksbrandstories.com kan du lære mer om hvordan vi utgjør en forskjell.


Om MAKING THE DIFFERENCE
“Det er lett å tjene en slant. Det er mye tøffere å gjøre en forskjell." Vi tror at forfatter og journalist Tom Brokaws ord er sanne, og vi er overbevist om at det å gjøre en forskjell er viktig. Temaet MAKING THE DIFFERENCE viser våre kjerneverdier verden over gjennom globale historier, både om våre kunder og hvordan de gjør en forskjell - sammen med oss. Men det er også historier om hvordan vi leverer kvalitet og innovasjoner, jobber for sikkerhet og null ulykker og forsøker å redusere vår miljøpåvirkning. Dette er det som vil gjøre den reelle forskjellen i det lange løp. Skape varig verdi og ta ansvar.