Mot en sikrere verden

Noen mener at sikkerhet er noe som beskytter sjåfører i en nødssituasjon. Etter vår mening er dette bare en del av det hele.

Sikkerheten i en lastebil fra Volvo testes kontinuerlig og i minste detalj - i våre laboratorier, på testbaner og ute på veiene der lastebilene brukes.

Vi har alltid gått foran når det gjelder sikkerheten, men ikke bare på grunn av våre  banebrytende innovasjoner innen området. Det skyldes også at vi har utviklet et bredere sikkerhetskonsept som omfatter personlige, familiemessige og forretningsmessige verdier.

Sikkerhet handler om, etter vår mening, om mennesker, om oss alle, om deg og meg. Som våre grunnleggere uttrykte det: "En bil transporterer og blir kjørt av mennesker. Sikkerhet er og må være det grunnleggende prinsippet i alt konstruksjonsarbeid".

Når vi konstruerer våre lastebiler, arbeider vi etter to hovedretningslinjer når det gjelder sikkerheten, nemlig å forhindre ulykker og å redusere skader.