Hos oss kan du tenkte annerledes!

Informasjonsteknologi

Volvo er opptatt av å implementere og videreutvikle innovativ teknologi for å kunne bidra til å påvirke og forme fremtiden innen transportindustrien.

Volvo er spesielt fokusert mot sikkerhet, kvalitet og omsorg for miljøet. Av denne grunn er vi opptatt av å benytte «grønne» IT-løsninger som minimerer den negative effekten på miljøet samtidig som kostnader minimeres.

Våre IT-medarbeidere jobber med å opprettholde og videreutvikle våre datasystemer. De er ansvarlige for  at disse til alle tider er moderne, oppdaterte og fungerer som de skal.

Videre har medarbeidere innen IT et ansvar for å følge med på samt prøve ut nye potensielle systemer, samt ansvar for å assistere og støtte ansatte i diverse saker innen feltet.