Hos oss kan du tenke annerledes

Volvo MarCom

Hos Volvo Norge henger markedsføring og kommunikasjon så tett sammen at vi har én avdeling som tar seg av disse arbeidsoppgavene – MarCom.

Markedsføring
Våre oppgaver knyttet til markedsføring inkluderer aktiviteter som hever og synliggjør Volvo som merkevare. I tillegg gjør vi Volvos lastebiler attraktive gjennom å fremme våre tre hoved verdier: kvalitet, sikkerhet og miljø. 

Kommunikasjon
Kommunikasjonsoppgaver innebærer å delegere informasjon angående Volvos produkter og tjenester, samt våre standpunkter innen business, transport og miljø. Den eksterne kommunikasjonen skal videreutvikle og synliggjøre selskapets merke og rennommé.
MarCom 
Både markedsføring og ekstern kommunikasjon er viktig med tanke på å oppnå ønsket posisjon i transportbransjen.

Aktiviteter som MarCom utfører er reklamekampanjer, deltakelse på messer o.l, proaktiv PR, websider og sosiale medier, promotering, strategisk analyse og konkurranseprofilering er noen av aktivitetene.