Arild Iden Systad: Salgssjef

Salgsjef

Hvordan havnet du i Volvo, og hvorfor valgte du akkurat denne bedriften?
Jeg hadde lett etter drømmejobben en stund, og plutselig en dag lå det en stilling ute i Volvo Norge. Jeg søkte og fikk jobb i Direct Sales-avdelingen. Jeg er nok “inhabil” om hvorfor jeg valgte Volvo, da jeg har vært opptatt av Volvo lastebiler siden jeg var en neve stor. Jeg innså tidlig at jeg ønsket å koble utdannelsen mot bil eller lastebil. Det var et kriterium at bedriften måtte være en seriøs aktør i markedet med karrieremuligheter. Av denne grunn stod Volvo høyt på lista på et tidlig stadium.

Fortell om rollen din og dine viktigste oppgaver, og ansvarsområder
Jeg er salgssjef for region sør i Volvo Truck Center. I tillegg har jeg min egen kundeportefølje. I det daglige er det viktig å være en diskusjonspartner og motivator for mine nærmeste medarbeidere, spesielt fordi vi har mange nye medarbeidere i avdelingen. Mitt ansvarsområde innebærer også budsjettansvar for salgsavdelingen. Dette må følges opp daglig. Men jeg har også det øverste ansvaret for at salgsavdelingen fungerer godt sammen med andre avdelinger på huset. Dette blir stadig viktigere for at vi totalt sett skal kunne gi kunden en bedre Volvo-opplevelse.

Hva er dine visjoner for fremtiden?
Vi ser at produktene til de ulike merkene på markedet blir stadig likere, så vi må skille oss ut på andre ting. Tilleggstjenester blir derfor enda viktigere for å bli kundens førstevalg. Det å utvikle kompetansen til ansatte på alle nivåer er en nødvendig konsekvens av dette. Jeg tror at Volvo med sitt fokus på image vil gjøre mye for å tiltrekke markedets beste arbeidskraft.

Hvordan vil du beskrive kulturen i Volvo?
Det er høyt under taket i Volvo. Medarbeidere i ledende posisjoner er lydhøre for kreative innspill. Det som imponerer mest er de lidenskapelige medarbeiderne. For mange er Volvo mye mer enn en arbeidsplass.

Hvorfor syns du at andre mennesker bør søke seg inn i Volvo?
Jeg synes det er svært “levende” å jobbe i denne bransjen. Rask utvikling på teknologisiden gjør det spennende å jobbe her. At Volvo er ledende på teknologi gjør bedriften enda mer spennende. Volvo har videre klare mål som det jobbes mot. Du får følelsen av å være på vei mot noe, noe som for meg er veldig motiverende.

Hva er det beste med Volvo som arbeidsplass?
Først og fremst er Volvo en solid og trygg arbeidsplass. I tillegg har vi et godt arbeidsmiljø. Medarbeiderne har veldig forskjellig bakgrunn og alder, noe som gjør hverdagen rikere. Jeg vil også trekke fram at Volvo fokuserer på utvikling av egne medarbeidere. Volvo har sin egen utdanningsplattform kalt Volvo Trucks Academy. Her er det mangeutviklingsmuligheter.