Volvo-verdi: en bærekraftig utvikling

Våre verdier

Volvo Trucks i Norge ønsker kontinuerlig forbedring i henhold til  miljøkrav. Vi har et mål om å lede innovasjon, bidra til mangfold og beskytte vårt sårbare klima.

Code of Conduct (CoC)
CoC er våre fastsatte retningslinjer for passende organisasjonsatferd med tanke på ansatte, partnere og andre involverte. Våre etiske prinsipper påvirker valgene vi tar angående organisatoriske, miljømessige og sosiale avgjørelser.  På  denne måten søker vi å maksimere vårt bidrag mot et bærekraftig klima.

Corporate Social Responsibility (CSR)
CSR er et viktig fokus i Volvo. Vi ønsker å bidra positivt i samfunnet ved å ta sosialt, økonomisk og miljømessig ansvar for vår organisasjon. Samtidig jobber vi aktivt for å minimere selskapets negative effekt på miljøet.

Vi har fastsatt 4 hjørnestener innen CSR i Volvo Trucks Norge:

1. Økonomisk ansvar: Prinsipper vi skal følge for å skape verdi for kunder og samfunn.

2. Sosialt ansvar: Prinsipper vi skal følge for å skape varige forbindelser med  interessenter (ansatte,  leverandører, m.f).

3. Miljømessige ansvar: Prinsipper vi skal følge for å minimere den negative effekten selskapets produksjon har på miljøet.

4. Sosialt bidrag: Prosjekter og aktiviteter Volvo gjennomfører for å bidra til utvikling i samfunnet.