Volvo videoer

Volvo video- og filmsnutter

Volvo har produsert et knippe videoer for å gi besøkende på siden et inntrykk av hva vår organisasjon handler om. Formålet er å gi en solid innføring i hva Volvo handler om, fokuserer på, og ønsker å være.