call volvo action service

Døgnåpne gratis telefonnumre

Ring gratisnummeret i landet der du befinner deg:

AT (Østerrrike) 0800 29 89 64

BE (Belgia) 0800 159 45
00800 335 577 99

BY 8 820 0321 0003****
8 800 1000 7788*****

CH (Sveits) 0800 55 11 78
00800 335 577 99

CZ (Tjekkia) 0800 18 72 93

DE (Tyskland) 0800 181 03 00
00800 335 577 99

DK (Danmark) 800 101 57
00800 335 577 99

ES (Spania) 900 99 32 47
900 983251*

FR (Frankrike) 0800 90 75 18
00800 335 577 99

FI (Finland) 0800 11 32 02

GB (Storbritannia) 0800 89 88 39
0800 92 92 92**

GR (Hellas) 00800 321 23 22

* Bare for spanske og portugisiske kunder i Spania.
** Bare for britiske og irske kunder i Storbritannia.
*** Bare for britiske og irske kunder i Irland.


HU (Ungarn) 06800 123 61

IT (Italia) 800 87 83 56

IE (Irland)1800 55 32 07
1800 70 92 92***

KZ 8 800 1000 7788*****

LU (Luxemburg) 0800 2560

NO (Norge) 800 114 06
00800 335 577 99

NL (Nederland) 0800 022 52 41
00800 335 577 99

PT (Portugal) 800 80 50 32

PL (Polen) 00800 321 12 01

RU 8 800 333 7400
8 800 100 7799*****

SE (Sverige) 020 79 58 27
00800 335 577 99

TR (Tyrkia) 00800 329 13 22

UA 8 800 502 9710*****

Andre land +32 9 255 67 11
(ikke gratisnummer)

**** Can only be used on fixed phone lines, not mobile.
***** Should only used by BY, KZ, RU & UA customers in BY, KZ, RU & UA

______________________________________

Hvis det oppstår tilfeldige driftsforstyrrelser i nettet for ditt vanlige gratisnummer, finnes det to alterntiv for deg å komme i kontakt med Volvo Action Service.
1. Ring nummeret for "Andre land"
+32 9 255 67 11
2. Send en e-post med hva det gjelder og kontaktopplysninger til vasnordic@volvo.com. VAS kan dog ikke love like rask respons på e-post som på telefon. Ved stor belastning har de bare mulighet til å lese disse sporadisk.
Vi anbefaler derfor alternativ 1 ved tilfeldige telefonforstyrrelser.