Efficient driving

Effektiv kjøring

Effektiv kjøring sparer penger og miljø. Å kunne kjøre samme ruten som før, like raskt, men mer sikkert, mindre stress og lavere drivstofforbruk. Resultat blir redusert miljøbelastning, bedre bruk av lastebilen, lavere vedlikeholdskostnader og færre ulykker.

Dette kurset gir en bedre forståelse av faktorer som påvirker effektiviteten i forhold til drivstofforbruk og sikkerhet. Det gir kunnskap om hvordan eksempelvis I-Shift (eller en annen girkasse), bremsing og cruise control kan benyttes for effektiv kjøring.

Kurset tilpasses dine spesielle typer oppdrag, enten det handler om langdistanse, entreprenørvirksomhet eller distribusjon.

Fordeler

  • Lavere drivstoff- og vedlikeholdskostnader 
  • Redfusert stress og tretthet
  • Bedre utnyttelse av kjøretøyet
  • Økt sikkerhet og lavere skaderisiko
  • Redusert miljøpåvirkning