Sertifisert sjåføropplæring

Volvo Trucks tilbyr et omfattende program med kurs som oppfyller kravene i EU-direktivet (yrkessjåførdirektivet) om ytterligere opplæring av yrkessjåfører.

Resultatene inkluderer økt veisikkerhet, lavere kostnader for transportfirmaet og redusert miljøpåvirkning.

Volvo har det beste utvalget av opplæringskurs i bransjen. Innholdet i disse kursene kan, hvis det brukes på riktig måte, gi en reduksjon i drivstofforbruk på 5–10 %. Volvo Trucks Sjåføropplæring er en lønnsom investering i sjåførens profesjonelle kompetanse.
 

35 timer med opplæring

EU-direktivet inkluderer et krav om 35 timer med opplæring i løpet av en femårsperiode,som fører til kompetansebevis for yrkessjåfører.

Volvo Trucks Sjåføropplæring gir kunder muligheten til å oppfylle dette kravet. Opplæringsprogrammet tar hensyn til sjåførens totale arbeidsmiljø og dekker en rekke emner, inkludert effektiv kjøring, helse, sikkerhet, lovkrav og forskrifter.

En av fordelene med opplæring er muligheten for å spare drivstoff. Andre fordeler omfatter forbedring av sjåførens evne til å kjøre sikkert og unngå ulykker på jobben. Dette gjør Volvo Trucks Sjåføropplæring til en lønnsom investering for alle involverte.

Volvo Trucks Sjåføropplæring - fem deler

  1. Effektiv kjøring
  2. Sikkerkjøring
  3. Transportvirksomhet og lovkrav
  4. Helse- og førstehjelp
  5. Trygg transport

Kursene kombinerer teori og praktiske øvelser og tar utgangspunkt i sjåførens arbeidsdag. Hele opplæringsprogrammet og hvert enkelt kurs kan tilpasses til hvert enkelt transportfirmas egne behov.


Volvo Trucks Sjåføropplæring – for yrkessjåfører

Volvolastebiler er anerkjent for høy kvalitet og pålitelighet. De yter best når de kjøres av kompetente yrkessjåfører. Derfor er det naturlig at Volvo Trucks tilbyr kundene profesjonell sjåføropplæring. Opplæringen ledes av kvalifiserte instruktører som har omfattende erfaring fra lastebil- og transportbransjen, og som kan gi sjåføropplæring av høy kvalitet med fokus på sikkerhet og miljøhensyn.