Utvid virksomheten uten å miste kapital

Finansiell leasing gir deg full bruk av kjøretøyet og et problemfritt lastebilhold samtidig som du kan kostnadsføre innbetalingene.

Volvo beholder det rettslige eierskapet over kjøretøyet i leasingperioden, og du foretar faste innbetalinger for å lette likviditeten og forenkle budsjetteringen.

Hvis det blir aktuelt å overdra kjøretøyet til andre i avtaleperioden, kan dette også la seg gjøre. Ofte er det en mer fleksibel løsing da ny leietaker har mulighet for å gå rett inn i leieavtalen. Du vil i tillegg spare omregistreringsavgiften.

Fordeler ved finansiell leasing:

  • Bedre likviditet med faste innbetalinger i hovedperioden 
  • Innbetalingene kan kostnadsføres 
  • Ved overdragelse av kjøretøyet i avtaleperioden sparer man omregistreringsavgiften.