Fjerner risikoen knyttet til restverdi

Operasjonell leasing er rett og slett en form for langtidsleie til fast pris. Dette kan være en skatteeffektiv løsning dersom du ønsker et kjøretøy til å bringe deg inntekter i perioden mens du har det, men ikke ønsker problemet med å selge det.

De faste månedsinnbetalingene er lave fordi Volvo bærer all risiko knyttet til kjøretøyets restverdi. Dette gjør at finansieringen av kjøretøyet kan holdes utenfor balansepostene i regnskapet.

Du har også mulighet til å legge inn en Volvo Gold kontrakt i leeieavtalen, slik at du får bare en faktura på noen av de vesentligste kostnadene på kjøretøyet: Finansiering, service og reparasjon.

Når avtaleperioden er over, leverer du kjøretøyet ganske enkelt tilbake til Volvo og lar oss ta oss av alt, mens du konsentrerer deg om virksomheten din.

Fordeler ved operasjonell leasing:

  • Begrenser kapitalutlegg
  • Lave, faste, månedlige innbetalinger
  • Ingen risiko eller problemer knyttet til restverdi og avhending
  • Innbetalingene kan kostnadsføres
  • Kombinert med en Volvo Gold kontrakt har du kontroll over noen av de vesentligste kostnadnene på kjøretøyet.
  • Frigitte administrasjonsressurser.