Spenningsomformer

Omformer 24 V til 12 V. Velg mellom 11 og 19 ampere. Avgir ikke varme som kan skade radio eller annet utstyr.

Strømbegrensning for å  beskytte elektrisk utstyr. Kortslutningssikker og feilkoblingssikker.