Euro 4 / Euro 5

Nye incentiver for utslipp

Alle kjøretøyer registrert etter 1. oktober 2006, må oppfylle Euro 4-kravene. Euro 5 trer i kraft 1. oktober 2009.

De nye Euro-kravene for eksosutslipp stiller strenge krav til alle kjøretøyprodusenter. Forskjellen i utslippskravene mellom en Euro 3- og en Euro 4-motor er betydelige. Utslippet av nitrogenoksid (NOx) må reduseres fra 5 til 3,5 g/kWh, en reduksjon på 30 %. Partikkelutslippene (PM) må reduseres fra 0,1 til 0,02 g/kWh. Det vil si en reduksjon på hele 80 %.

Incentiver fra myndighetene
Flere europeiske land stimulerer til overholdelse av Euro 5 allerede i dag gjennom lavere veiavgifter (for eksempel 10 i stedet for 12 cents/km i Tyskland) eller gunstigere avskrivningsregler for slike kjøretøyer (for eksempel i Nederland). Også andre europeiske land ventes å innføre insentiver for å ta i bruk denne teknologien. Kontakt vedkommende myndighet for nærmere opplysninger. Du kan også kontakte din Volvoforhandler for å få vite mer om Euro 4/Euro 5.

Drivstoffeffektivitet
Takket være den effektive forbrenningen i Volvos Euro 4- og Euro 5-motorer gir disse enhetene den mest drivstoffeffektive løsningen av de konkurrerende teknologiene, noe som i seg selv er en fordel, både økonomisk og miljømessig. Selv om SCR-prosessen krever et tilsetningsmiddel i form av en væske som kalles AdBlue, vil de totale driftskostnadene ikke øke i forhold til Euro 3 basert på dagens prisanslag for AdBlue.