ACC - Adaptiv konstantfartholder

Luftfartsteknologi for sikkerhet

ACC hjelper deg til å holde avstanden til andre kjøretøy ved å bruke samme teknologi som brukes på kampfly.

ACC er oppdatert og forbedret. Systemet benytter nå lastebilens hjulbremser når den saktner farten, noe som gjør systemet mer effektivt. Det nye ACC-systemet samvirker med I-Shift slik at det bare kan spesifiseres med lastebiler som er utstyrt med Volvos automatiske girskiftsystem.

Den tradisjonelle fartsholderen holder en bestemt hastighet. Men ACC velger også tidsavstanden til kjøretøyet foran. Du kan stille inn en sikkerhetsmargin på for eksempel tre sekunder og ACC opprettholder da avstanden med automatisk regulering av gassen eller bremsene. ACC dekker 90 % av alle bremsesituasjonene. Hvis noen panikkbremser, blir du varslet med et lyd- og lyssignal.