Vil du ha en mer effektiv sjåfør? Gi ham en fjernkontroll

Husker du før i tiden da du måtte reise deg og gå bort til TV-en for å bytte kanal? Det virker helt fjernt i dag, men dette har vært virkeligheten for mange sjåfører når de skal laste. Frem til nå. Ved hjelp av en trådløs fjernkontroll kan en masse unødvendig klatring inn og ut av førerhuset unngås.

Bare trykk på en knapp, så justerer lastebilen seg etter høyden på lasterampen. Bakløfteren går ned, og lastingen begynner. Displayet bekrefter at lasten blir fordelt jevnt uten å overskride det maksimale akseltrykket. Når lastingen er ferdig, lukker du bakløfteren, hopper inn i førerhuset og kjører av gårde.

– Du kan rygge tettere inn mot lave hindringer

La fingrene ta seg av lastingen

Fjernkontrollen er tidsbesparende uansett om det er sjåføren eller andre som utfører lastingen. Displayet viser en rekke data fra lastindikatoren, slik at det er enkelt å unngå overlasting og ujevn fordeling av lasten uten å måtte hoppe inn og ut av førerhuset for å kontrollere indikatoren hele tiden.

– Vi begynte å teste den første fjernkontrollen for noen år siden. Tilbakemeldingene på prototypen var veldig positive, så vi gikk videre med å utvikle et endelig produkt, sier Markus Olsson, komponentspesialist involvert i arbeidet med fjernkontrollen hos Volvo. Fjernkontrollen kan brukes til å heve og senke fjæringen, tilte lastebilen til en av sidene, styre bakløfteren, betjene lastebelysningen, starte, stoppe og ruse motoren samt låse lastebilen.

– Tenk deg fordelene: Ved å heve og senke fjæringen på hver side av lastebilen kan tilhengeren tiltes til en side og komme nær stedet for lastingen selv når lasterampen ikke er rett, forklarer Markus Olsson. – Når du i tillegg kan heve og senke fjæringen foran og bak, blir tilhengeren svært fleksibel.


La fingrene ta seg av lastingen

Frihet og effektivitet

Fjernkontrollen har tre ulike modi: lasting, utstyr og vekselflak. Sjåføren kan i stor grad bestemme hvilke funksjoner som er tilgjengelige i hver av modiene.

Det finnes også en fast innstilling for lasting. Sjåføren kan lagre fire ulike høyder, slik at lastebilen automatisk justeres etter den forhåndslagrede høyden ved å trykke på en knapp. Dette forenkler arbeidet for sjåfører som ofte kommer tilbake til samme eller lignende lasteramper.

Nå er det også enklere å bytte mellom vekselflak. Det er nå tre i stedet for to faste posisjoner, og de kan alle lagres. Dette betyr at sjåføren kan lagre de tre standardhøydene for vekselflak og justere høyden på lastebilen ved å trykke på en knapp i stedet for å måle høyden manuelt hver gang.

– Det å kunne stå på utsiden av lastebilen og se den fra siden gjør jobben veldig mye enklere. Jeg er overbevist om at denne lille dingsen kommer til å hjelpe på utallige måter, sier Olsson.


Enklere og raskere

En annen lastefordel er det økte utslaget til bakfjæringen. Dette er nyttig når sjåføren skal bytte tilhenger, og gjør det mulig å senke lastebilen nok til å rygge under tilhengeren. Fjæringen har også en forover montert krengningsstabilisator, slik at du kan rygge nærmere lave objekter som lasteramper og asfaltutleggere.

Med denne funksjonen kan lastindikatoren kalibreres av sjåføren eller transportselskapet der det er målevekter tilgjengelig, noe som sparer både verkstedtid og kostnader. Kalibreringen gjøres fra førerhuset via lastindikatoren, der du kan lagre data for opptil 20 ulike tilhengere.

Nye Volvo FH: lasting

9
Lasting