Volvo FM MethaneDiesel

Nøkkelen er drivstoffeffektivitet

Energieffektiviteten i Volvo FM MethaneDiesel er den faktoren som definitivt har størst betydning for miljøpåvirkningen. Ved å velge Volvo FM MethaneDiesel som din nye lastebil er du heldigvis allerede på vei til å bedre energieffektivitet.


Flytende gass gir mer energi om bord

Flytende gass gir mer energi om bord

Motoren i Volvo FM MethaneDiesel er utstyrt med en spesialtank som holder gassen flytende. Dette gjør det mulig å lagre større mengder enn hvis gassen er komprimert. Volvo FM MethaneDiesel får på den måten betydelig lengre rekkevidde enn de tradisjonelle gassdrevne lastebilene, og kan brukes for kostnadseffektiv og bærekraftig langtransport.

En smartere og mer effektiv motor

En smartere og mer effektiv motor

Hvis gass ikke er tilgjengelig, fungerer Volvo MethaneDiesel også på diesel. Vi har økt energieffektiviteten med 30–40 % ved å sette inn dieselmotor i stedet for den tradisjonelle ottomotoren med tennplugger som vanligvis brukes i gassbiler. Sammenlignet med ottomotoren reduseres drivstofforbruket med ca. 25 %.

Drivstofforbruket er nøkkelen

Tank opp med omtanke

Én måte å komme til bunns i CO2-utslippene på, er å ta et bevisst valg når du fyller på drivstoff. Diagrammet til høyre viser hvordan de tilgjengelige drivstofftypene for Volvo FM MethaneDiesel påvirker eksosen.