Et romslig kontor med uforstyrret sikt

Nye Volvo FM skal spille en rekke viktige roller. Den skal blant annet være et kontor på hjul. Det er jo her sjåførene driver sin daglige virksomhet. For å bli bedre kjent med det nye førermiljøet, snakket vi med produktplanleggeren Louise Karlsson og funksjonslederen Malin Gabre.

Louise Karlsson forklarer kjernen i tankegangen deres. "Alle forbedringene av førerhuset er utført med tanke på å maksimere produktiviteten – uten at det går ut over komforten."

Det er enklere for sjåføren å bevege seg inn og ut

Førersetet i Volvo FM

Alt innenfor rekkevidde

Førermiljøet er utviklet med tanke på at alt skal være innenfor rekkevidde. Sjåfører må ha informasjon, kontroller og spaker innenfor trygg rekkevidde for å gjøre en god jobb. Konseptet med å prioritere det viktigste først gjelder også målere og kontroller. "All viktig informasjon er lett synlig," forklarer Malin Gabre. Speedometer, turtelleren og andre sentrale målere befinner seg innenfor sjåførens umiddelbare synsfelt. Informasjon som ikke brukes like hyppig er lengre unna – for å minimalisere distraksjon.

Plass til å bevege seg

Sjåfører kommer i ulike former og størrelser. Noen trenger mer plass enn andre. "Førerhuset i nye Volvo FM er utformet for at det skal være enkelt å bevege på seg ... uansett hvem som kjører," sier Louise Karlsson. "Derfor monterte vi en rekke kontroller og brytere på dashbordet, blant annet I-Shift-kontrollen, den elektriske parkeringsbremsen og USB-porten. Vi har også utformet alt slik at det følger formen på dashbordet – for å sørge for at det ikke kommer i veien. Oppbevaringsrommet i døren har også fått en ny utforming som gjør det enklere for sjåføren å bevege seg inn og ut av lastebilen."

Den nye lastebilen omfatter også en innovasjon som kalles fleksible brytere, og som gjør at sjåfører kan omorganisere funksjoner etter eget behov, uavhengig av bruksområde. "Det øker komforten og gjør at sjåføren føler seg enda mer hjemme i førerhuset," sier Louise Karlsson.

Førerhus på klinikken

For å forsikre seg om at de er på rett spor med designen av førerhuset, snakker de førerhusansvarlige med de personene som betyr mest – sjåførene. "Vi arrangerer jevnlig kundesamlinger der sjåførene inviteres til å si sin mening om ideene våre. På denne måten blir det enklere for oss å avgjøre om det vi tenker, holder mål," forklarer Louise Karlsson. "Innspillene vi fikk på disse møtene var avgjørende i arbeidet med å optimalisere førermiljøet i nye Volvo FM."

Volvo FM som arbeidsplass

Sekundær informasjon av primær betydning

Displayet for sekundærinformasjon (SID) er nå integrert i instrumentpanelet med en ny skjerm som gjør navigasjonen enklere. Skjermen viser lyd, telefon, Dynafleet-kommunikasjon og opptil fire kameraer. "I forhold til dagens pop-up-løsning er dette en forbedring siden det ikke forstyrrer sjåførens sikt," sier Malin Gabre.

Ingen ekte Volvo-lastebil uten noen avanserte sikkerhetsfunksjoner. "Selv de korte førerhusene omfatter nå Frontkollisjonsadvarsel, Adaptiv konstantfartholder og Feltskifteassistent."

Klikk for å lukke

Sjåfører tar med seg alle mulige saker og ting inn i førerhuset som skal bidra til at arbeidet går unna. Det kan være alt fra penner, skriveplater og telefoner til kopper, krus og personlige eiendeler. "Derfor har vi sørget for mer lagringsplass," sier Malin Gabre. "Vi har også tatt med en del tilbehør som skal forsterke inntrykket av at lastebilen er et kontor på hjul – for eksempel en PC-holder og en kurv for papiravfall. Vi har til og med inkludert en utbrettbar flaskeholder med plass til en toliters plastflaske,» legger Malin Gabre til.

Malin Gabre

Nytt ratt

Siden sjåfører bruker det meste av tiden bak rattet, er det tilpasset et stort antall grep som kan avlaste trøtte skuldre. Det nye rattet innbyr til flere ulike grep, slik at sjåføren alltid kan bruke ett som føles behagelig. Det er også plassert flere funksjoner på rattet, slik at sjåføren kan håndtere viktige instrumenter og displayet for sekundærinformasjon nesten uten å løfte en finger. 

Gi bremsen en pause

Volvo FM er utstyrt med en elektronisk parkeringsbrems som er selvgående. Dette er en effektiv løsning for sjåfører som må stoppe flere ganger i løpet av et skift. Bremsen aktiveres så fort Volvo FM luftpistoldu slår av motoren, og du trenger ikke slippe den ut. Det skjer automatisk når du trykker ned på gasspedalen.

Skitt forsvinner når du bruker pistol

Volvo FM kan utstyres med en luftpistol som drives av komprimert luft fra setet. Louise Karlsson forklarer: "Det er en effektiv måte å holde kontrollene og dashbordet rent på. Det er ingen karmer eller kanter i døråpningen – så det er bare å blåse all skitten bort!"

Ta deg en 360-graders kikk inne i Volvo FM-førerhuset.

8
Arbeidsplass