Calculator

Calculaţi impactul asupra mediului

Cu ajutorul calculatorului nostru puteţi afla uşor cât de puternic este impactul autocamionului asupra mediului. Această aplicaţie online oferă informaţii despre materiale, consum de energie, emisii şi multe altele, pe toată durata de exploatare a autocamionului. Ia în calcul producţia, utilizarea şi casarea, permiţându-vă să luaţi decizii corecte pentru atingerea obiectivelor ecologice şi reducerea costurilor cu combustibilul.
Puteţi, de asemenea, să comparaţi flota dvs. actuală cu alte autocamioane, pentru a avea o idee de ansamblu cu privire la impactul asupra mediului şi modul de calcul al acestuia.