Managementul utilizării combustibilului

Economia de combustibil poate fi realizată cu ajutorul unor soluţii inteligente de management al utilizării combustibilului, nu doar prin îmbunătăţirea performanţelor lanţului cinematic. Combinaţia dintre vehiculele eficiente din punct de vedere al utilizării combustibilului, cursurile pentru şoferi şi sistemele de management al utilizării combustibilului joacă un rol din ce în ce mai important pentru multe companii şi în lupta pentru limitarea impactului transportului de mare tonaj.
Pentru o utilizare mai eficientă a autocamioanelor noastre oferim clienţilor noştri servicii şi cursuri de management al utilizării combustibilului. În partea dreaptă sunt menţionate soluţiile specifice utilizate în ţara dvs.