temperatura exterioară

Funcţie ce măsoară temperatura mediului ambiant  pentru evita deteriorarea parametrilor de răcire.

Prelungeşte durata de funcţionare a radiatorului. Foarte uşor de curăţat.