Lični instruktor za gorivo za samo 20 evra mesečno
– to je usluga „Saveti za gorivo“

Mnogi prevoznici znaju da se obukom vozača postiže značajna ušteda goriva, ali im je teško da tu uštedu održavaju. Da bi se gorivo štedelo iz meseca u mesec, treba neprestano davati komentare i instrukcije u vezi sa vožnjom. To je do sada podrazumevalo veliko ulaganje. Saveti za gorivo su nova usluga na bazi pretplate koja kombinuje najmodernije resurse i kontakt sa savetnikom za gorivo. Znači da prevoznici mogu sebi da priušte redovne instrukcije u vezi sa potrošnjom goriva za mali ili veliki broj vozila, čime održavaju ekonomično korišćenje goriva u nedogled.

Ušteda do 5%

„Dynafleet i specijalizovani Volvo savetnik za gorivo idealna su kombinacija.“
„Omogućava nam da se usredsredimo na oblasti u kojima treba da ostvarimo optimalne rezultate. Smatramo da određivanje jedne osobe koja će u okviru tima raditi na ovom pitanju garantuje najbolje moguće praćenje vozača i ostvarivanje najboljih rezultata. Verujemo da pomoću usluge ’Saveti za gorivo’ možemo da ostvarimo velike ekonomske i ekološke prednosti.“

Jitle Sande je generalni direktor norveške firme Magnus Nistad Transport, jedne od prvih korisnika usluge „Saveti za gorivo“.

NAČIN RADA
Kada vozači ovladaju neophodnim tehnikama za uštedu goriva, ključ za dugoročnu uštedu leži u sistematskom praćenju načina rada. Tada usluga „Saveti za gorivo“ stupa na snagu sa individualnim analizama u formi izveštaja za svako pretplaćeno vozilo. Da bi ishod bio pozitivan, prevoznik mora da odredi šampiona u ekonomičnoj potrošnji goriva: nekoga ko može da pregleda izveštaje koji nastaju u okviru usluge „Saveti za gorivo“ i da šalje komentare odgovarajućim vozačima. Ako prevoznik zapne u bilo kom trenutku, Volvo stručnjak koji je sastavio izveštaj može da pruži dopunsku podršku.

Usluga „Saveti za gorivo“

ŠTA SADRŽI PAKET?
Novu uslugu čine tri dela: obuka u kontroli potrošnje goriva, komplet alata za kontrolu potrošnje goriva i podrška za kontrolu potrošnje goriva. Naravno, Dynafleet usluga za gorivo i životnu sredinu preduslov je za sakupljanje podataka.

Važna je svaka kap

OBUKA U KONTROLI POTROŠNJE GORIVA – PODSTREK ZA ODRŽIVE UŠTEDE
Neprestana analiza pojedinačnog učinka vozača u osnovi je ove usluge. Praćenjem tehnika vožnje, uključujući prilagođavanje brzine, iskorišćenost motora i stepena prenosa ili prazan hod, mogu da se odrede standardi i obezbedi napredak. Svakog meseca šalju se stručni saveti u vidu elektronskih izveštaja u vezi sa merama koje svaki vozač mora da preduzme. Na taj način se sistematski usvajaju i održavaju veštine potrebne za uštedu goriva, čime se osigurava ušteda goriva za prevoznika. U hitnim situacijama, savetnik za gorivo može u svakom trenutku da pošalje hitnu poruku šampionu u ekonomičnoj potrošnji goriva.

Analiza usluge „Saveti za gorivo“

Dobićete preglede voznog parka i grupa, kao i detalje o učinku svakog vozača. Pored identifikacije oblasti u kojima je neophodno poboljšanje, vaš instruktor za gorivo je uvek spreman da odgovori na vaša pitanja o uštedi goriva.


ALATI I PODRŠKA ZA ŠAMPIONA U EKONOMIČNOJ POTROŠNJI GORIVA
Prilikom pomaganja i savetovanja, šampion u ekonomičnoj potrošnji goriva najpre koristi komplet alata za upravljanje potrošnjom goriva. On sadrži instrukcije o motivisanju vozača i saradnji sa njima, kao i o postavljanju i ostvarivanju ciljeva. Takođe sadrži predloške i alate za vizuelno predstavljanje rezultata svim zainteresovanim stranama. Kada se istraživanjima otkriju novi načini za uštedu goriva, nova saznanja postaju sastavni deo kompleta alata.

Ako šampionu u ekonomičnoj potrošnji goriva treba dodatna pomoć, podrška za kontrolu potrošnje goriva može da pruži dodatna objašnjenja i odgovore na određena pitanja. U ovim slučajevima može da bude od posebne koristi razgovor sa Volvo stručnjakom koji je analizirao učinak potrošnje goriva i savetovao prevoznika ili vozača.