Inteligentna promena stepena prenosa

I-Shift je najnaprednije Volvo rešenje za promenu stepena prenosa. Jednostavan je kao automatski menjač i efikasan kao savršeno automatizovani 12-brzinski menjač. Time se postiže dodatna udobnost, što je važno vozaču, kao i ušteda goriva do 7%, što je važno prevozniku. 

every drop counts

KOLIKO JE INTELIGENTAN?
Prvo, „zna“ tačno kako da maksimalno iskoristi performanse svakog Volvo motora jer koristi detaljne informacije o njegovim jedinstvenim karakteristikama. Drugo, kontroliše masu i otpor vozila, uključujući nagib puta, brzinu i ubrzanje, a zatim koristi te podatke da predvidi potrebe vozila i odabere optimalan stepen prenosa. Ako je potrebno, preskoči jedan ili dva stepena prenosa.
Kao najbolji vozač na svetu, sve to radi u realnom vremenu. I sve vreme. Na taj način, I-Shift smanjuje potrošnju goriva do 7% u odnosu na ručni menjač.

I-SHIFT I I-ROLL
Prilikom korišćenja, I-Roll može da uštedi do 2% goriva – koristi kinetičku energiju kamiona kako bi smanjio potrošnju goriva u najvišem stepenu prenosa. Na umerenim nizbrdicama, odvaja motor i dopušta vozilu da se duže kreće po inerciji, čime odlaže potrebu za ubrizgavanjem dodatnog goriva.

DODATNE UŠTEDE
Za 70 kg je lakši od ručnog menjača, što povećava koristan teret kamiona i njegovu ekonomičnost. Ekonomičnost je veća i zbog lake promene stepena prenosa, čime se manje naprežu pogonska grupa i pneumatici, produžava radni vek delova i smanjuju troškovi održavanja. Samim tim što pravi manju buku, olakšava posao vozaču.
i-shift
ishift 

Četvrta generacija inteligentnih I-Shift menjača. 
every drop counts

“I-Shift me je potpuno osvojio. Svi naši Volvo kamioni imaju I-Shift menjače jer su ekonomični i udobni.’’
Walter Husmann, W.Husmann Company, Switzerland

OPTIMIZACIJA VOZNOG PARKA
U ponudi je niz paketa sa specijalnim programima za prilagođavanje I-Shift menjača posebnim uslovima različitih transportnih oblasti. Na taj način, I-Shift može da optimizira potrošnju goriva svakog voznog parka. Na primer, program „Distribution & Construction“ (Distribucija i građevinarstvo) obuhvata funkcije za lakše pokretanje i manevrisanje vozila. Program „Heavy GCM“ (Vučni vozovi velike težine) optimizira promenu stepena prenosa za težine iznad 60 tona, dok program „Long Haul Fuel & Economy“ (Dugolinijska potrošnja i ekonomičnost) optimizira potrošnju goriva pomoću stalne brzine kretanja.

ČETVRTA GENERACIJA AMT SISTEMA
Volvo AMT, ili automatizovani ručni menjač, stalno se unapređuje kako bi ekonomičnije i inteligentnije pomagao vozaču. U pitanju je 12-brzinski elektronski regulisan menjač sa promenom opsega i udvostručavanjem broja stepeni prenosa, sa ručnom ili automatskom promenom stepena prenosa. Automatska promena stepena prenosa ima dve režima: „Performance“ (Performanse) i „Economy“ (Ekonomičnost).