I-See štedi gorivo

I-See ima bazu podataka za uštedu goriva

Nakon prve promocije, I-See je već napredovao u naporima da smanji potrošnju goriva. I dalje koristi topografske informacije o putevima radi optimizovane uštede goriva, ali sada skladišti vredne podatke u sopstvenom „oblaku“ odakle ih i preuzima. Baza podataka za I-See će uskoro imati sve statističke podatke potrebne kamionu zato što će je koristiti i razvijati sva vozila koja imaju I-See.

Ušteda do 5%

BLAGI NAGIBI I VISOKE UZBRDICE
I-See koristi informacije o nagibu puta za regulisanje brzine i promene stepena prenosa kamiona u cilju optimalne potrošnje goriva. Kada je aktiviran, iskorišćava se kinetička energija i štedi do 5% goriva. Najveće uštede su na blagim nagibima, ali I-See štedi gorivo na svim tipovima nagiba. Na uobičajenoj uzbrdici ovo se odvija u šest faza:

Prvo povećava brzinu da bi se vozilo što više popelo u najvišem stepenu prenosa. Prilikom približavanja vrhu uzbrdice, izbegava prelazak na niži stepen prenosa i koristi kinetičku energiju za prelazak preko vrha. Nakon dolaska na vrh, malo smanjuje brzinu u iščekivanju nizbrdice. Tada počinje vožnju nizbrdo u neutralnom stepenu prenosa. Zatim počinje da koristi motornu kočnicu za ograničenje brzine. U podnožju brda kamion može opet da se kreće u neutralnom stepenu prenosa kako bi povećao brzinu za sledeću uzbrdicu.

BAZA PODATAKA
Da bi vozilo stalno imalo informacije o predstojećim uzbrdicama, I-See koristi GPRS tehnologiju/3G za preuzimanje podataka o najbližim uzbrdicama u pravcu vožnje. Ako se kamion približava uzbrdici koja još uvek nije u bazi podataka, beleži i čuva potrebne podatke u radnoj memoriji. Zatim se informacije automatski otpremaju u bazu podataka za I-See i sledeći korisnik usluge I-See može da ih koristi. Na taj način se svakom kamionu omogućava da maksimalno uštedi gorivo tokom prvog zadatka u bilo kojoj oblasti.

Važna je svaka kap

MEMORISANJE 3500 PRIORITETNIH UZBRDICA
Čak i bez aktivne SIM kartice, I-See može da štedi gorivo na isti način na svim uzbrdicama zabeleženim u radnoj memoriji. S obzirom da memoriše 3500 prioritetnih uzbrdica na osnovu uštede goriva i učestalosti vožnje, većina kamiona na uobičajenim rutama može maksimalno da uštedi gorivo odmah nakon završetka prvog putovanja.

KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
I-See može da optimizuje potrošnju goriva zato što je tesno povezan sa I-Shift menjačem i motorom. Telematski mrežni prolaz, komunikaciona platforma kamiona, odgovorna je za prenos podataka o nagibima između kamiona i baze podataka za I-See. Anders Erikson, razvojni inženjer za I-See firme Volvo Trucks, objašnjava: „Poznaje nagibe na putu kojim se kreće, pa može da reguliše rad motora i I-Shift menjača i maksimalno iskoristi kinetičku energiju kamiona. Tako I-See oponaša stil vožnje dobrog vozača. Međutim, ni najbolji vozač ne može da održava svoj stil vožnje satima.“

KADA JE BAZA PODATAKA NA RASPOLAGANJU
I-See može da se poruči za Euro 5 i Euro 6 pogonske grupe i sva vozila poručena sa I-See sistemom imaće dodatnu funkciju baze podataka za I-See, što znači da će Volvo kupci uskoro moći da ostvare neviđenu uštedu goriva. Odnosno, kako Anders Erikson kaže: „Glavne puteve treba mapirati samo nekoliko nedelja ili dana pre promocije proizvoda. Kako bi svaki kamion koji ima I-See odmah počeo da štedi gorivo.“