Za novi milenijum

U novom milenijumu, zahtevi koje treba da ispune kamioni i kamionski transport biće višestruki. Iako dobra transportna efikasnost i niski troškovi transporta ostaju glavni ciljevi, bezbednost, ergonomičnost i ekološke karakteristike takođe imaju visok prioritet.
Prilikom otvaranja manifestacije Amsterdam Truck Show u februaru 2000. godine, posetioci su po prvi put mogli da vide evropsku verziju kamiona Volvo NH12 - vozilo savremene tehnologije, namenjeno novom milenijumu. Taj kamion pokreće ultramoderni elektronski regulisan dizelski motor sa direktnim ubrizgavanjem Volvo D12C koji se može isporučiti sa sredstvom informatičke tehnologije kompanije Volvo, Volvo Dynafleet 2.0.