Automatski sistem za klimatizaciju

Istraživanja pokazuju da su u uslovima previsokih temperatura vozači skloni greškama i pogrešnim procenama situacija. Drugim rečima, klima ima veliki uticaj na vašu produktivnost i bezbednost kada vozite kamion.

Ali, potrebno je nešto više od standardne opreme za klimatizaciju - ventilatora i grejača ili hladnjaka - da bi se u kabini ostvarila optimalna klima. Zbog toga smo, za potrebe svojih kamiona, razvili sistem za klimatizaciju sa elektronskom regulacijom (Volvo Electronic Climate Control - ECC), prvi takve vrste.

Kada se na vozilu nalazi sistem ECC, sve što u osnovi treba da uradite jeste da postavite dugme za regulaciju temperature na željeni nivo temperature, a sistem će se pobrinuti o ostalom. Sistem ECC je vrlo napredan sistem koji prati temperaturu u kabini i spoljašnju temperaturu, temperaturu isparivača, brzinu kretanja vozila, broj obrtaja motora u minuti i nekoliko drugih parametara. Njegov termostat reguliše temperaturu u kabini, raspodelu vazduha, protok vazduha i količinu svežeg vazduha.
 
To znači da je regulacija klime u kabini uvek u vašim rukama. Pritiskom na prekidač, automatski režim rada može se lako i uključiti i isključiti.