Spas za vozača

Kada bi se sigurnosni pojas ugrađivao po želji, mi bismo ga ugradili u vašu kabinu besplatno. Razlog za to je činjenica da je sigurnosni pojas sa vezivanjem u tri tačke najefikasniji sistem zaštite koji možemo da ponudimo: to je čvrst i pouzdan sigurnosni pojas koji zadržava vozača na mestu kada se iznenada smanji brzina kretanja kamiona ili kada dođe do prevrtanja vozila.

 Sigurnosni pojas sa vezivanjem u tri tačke ugrađuje se kao standardna oprema i u vozačko i u suvozačko sedište u svim kamionima Volvo.

Ispravna upotreba sigurnosnog pojasa:
1. Kaiš koji prelazi preko krila treba da postavite preko kukova - što niže - a ne preko trbuha.
2. Drugi kaiš postavite na rame i preko grudi.
3. Nemojte da popuštate pojas - on treba da bude zategnut (ali tako da se udobno osećate).

Upozoravajuća lampica na instrument tabli upozorava vas da treba da vežete sigurnosni pojas.