Čeona bezbednost

Kao prvi proizvođač kamiona za teške uslove rada u svetu, kompanija Volvo je 1994. godine počela da ugrađuje vazdušne jastuke za vozače.
Vazdušni jastuk je jastuk ispunjen gasom koji se jako brzo naduvava nakon otvaranja poklopca na volanu prilikom čeonog sudara; na taj način on štiti vozača od sila koje nastaju prilikom čeonog sudara.

Vazdušni jastuk koji ugrađujemo projektovan je da umanji povrede vozača tako što sprečava vozača da udari glavom i grudima o volan, instrument tablu ili o gornji deo vetrobranskog stakla. On se aktivira samo pri ozbiljnim čeonim sudarima, onda kada je potrebna dodatna zaštita gornjeg dela tela vozača koji je vezao sigurnosni pojas.

 Aktivira se na sledeći način: Davači postavljeni na telo vozila reaguju na određene vrste čeonih udara i aktiviraju uređaj za naduvavanje vazdušnog jastuka. Istovremeno uređaj za naduvavanje vazdušnog jastuka šalje veliku količinu vrelog azotnog gasa u jastuk i naduvava ga u deliću sekunde. Jastuk sprečava kretanje glave i gornjeg dela tela vozača. Sekundu kasnije dolazi do brzog rasipanja gasa kroz sitne otvore na jastuku.
 
Napomena: Da bi vazdušni jastuk efikasno funkcionisao, neophodno je da sigurnosni pojas uvek bude vezan. Vazdušni jastuk je projektovan da radi u sadejstvu sa sigurnosnim pojasem, a ne kao njegova zamena.