Zaštita najdragocenijeg tereta

Najuobičajeniji vidovi udesa kamiona su prevrtanje kamiona ili čeoni sudar. U ovom slučaju, kao i kod drugih vidova udesa, kada o kabinu udari spoljašnji predmet ili kada ona udari o podlogu, osnovni zadatak kabine je da prezme nastalu energiju na sebe da bi se obezbedio dovoljan prostor za preživljavanje putnika u kabini.

Da bi to bilo uspešno, okvir kabine se izrađuje od čelika povećane čvrstoće, sa ojačanjima u vratima i prednjem delu. Oslonci kabine projektovani su tako da mogu da se razvlače do određene granice. Na taj način, kabina se može pomeriti unazad kako bi se minimiziralo prodiranje u nju i njena deformacija, što bi izazvalo povrede vozača.

Sve kabine kamiona Volvo ispunjavaju švedske standarde u pogledu čvrstoće - standarde najstrožije u svetu. Ovaj niz provera uključuje i proveru kabine prilikom čeonog udara klatna o nju, proveru koja, sem ostalog, oponaša sudar kabine sa preprekama na putu kod prevrtanja vozila. Da i ne pominjemo proveru kabine kod udara klatna o nju otpozadi, proveru koja oponaša udar tereta koji se odvojio i udario o zadnji zid kabine.