Pratite nas preko društvenih mreža

Povežite se s drugima, saznajte najnovije vesti, pričajte o novostima i proizvodima ili jednostavno pokažite svetu svoju privrženost prema Volvo kamionima. Mi obnavljamo naše globalne stranice svaki dan i pozdravljamo komentare i diskusije naših Volvo fanova.
Pretplatom  na naše video sadržaje na YouTube stranici, ili ako postanete član naše Facebook stranice ili prateći tweetove na Twitteru budite sigurni da ćete prvi saznati najnovije vesti.
  Facebook
Povežite se na Facebooku, postanite član Volvo Trucks Serbia i komentarišite sadržaje koje objavljujemo
»Volvo Trucks on Facebook

Twitter
Budite sigurni da ćete prvi saznati najnovije vesti.
»Volvo Trucks News on Twitter

You Tube
Pogledajte različite video sadržaje Volvo Trucks-a. Seminari, lansiranje proizvoda, intervjui.
»Volvo Trucks on YouTube
Flickr
Ako želite da vidite još naših kamiona pogledajte slike na Flickr stranici.
»Volvo Trucks on Flickr