Linija za komentare o servisiranju

Posvećeni smo uvođenju promena i naša linija za komentare o uslugama je deo toga. Ako želite da date komentar ili povratnu informaciju ili da izrazite bilo kakvo nezadovoljstvo našim servisom, okrenite naš besplatan telefonski broj.

Telefonski broj: +800 300 30 101*
E-adresa: servicefeedback@volvo.com
Fax: +32 9 255 6819
Radno vreme: Od ponedeljka do petka, od 9 do 16.30.

* Može se desiti da besplatan telefonski broj nije dostupan u određenim zemljama. U tom slučaju pozovite: +32 9 255 6821