Dve godine garancije na delove ugrađene u Volvo servisima

Garancija vredi pod sledećim uslovima:

- delovi i vozilo se koriste u skladu s pravilima u priručniku za korištenje vozila
- delovi i vozilo se koriste na uobičajen način, u skladu s predviđenom namenom,
- sigurnosne plombe nisu oštećene,
- vozilo i delovi nisu bili izloženi prekomernim opterećenjima
- korišćeni su bili samo originalni rezervni delovi Volvo
- zamenu i / ili popravak delova je obavio ovlašteni Volvo servis,
- u slučaju dodatne  12-mesečne garancije kompanija Volvo Srbija d.o.o. koje počinje nakon isteka VTC garancije, vozilo se popravlja u ovlaštenom Volvo servisu u Srbiji.

Račun je garancija

Račun koji izdaje ovlašteni Volvo servis u Srbiji  vredi kao garancioni  list i dokazuje popravke vozila kao I  ugradnju delova. U slučaju zahteva klijenta za naknadom troškova u skladu s odredbama ove garancije, klijent mora dostaviti račun.

OPŠTI USLOVI GARANCIJE