Svetleća reklama postavljena na sistem za usmeravanje vazduha

Jasna, svetleća reklama. Fabrički pripremljena instalacija nalazi se u krovnom usmerivaču vazduha.